Vredesgedicht

Zutphen werd bevrijd op 14 april 1945, toen ook De Hoven, het stadsdeel ten westen van de IJssel, eindelijk van oorlogshandelingen was verlost. De plechtigheden rond de viering van vijfenzeventig jaar vrede zijn ook in Zutphen grotendeels geschrapt of zeer minimalistisch uitgevoerd. In De Hoven kwam een klein groepje bijeen. Gerrie Meijboom, van het comité Herdenkingen Zutphen-Warnsveld, droeg het gedicht voor dat ik schreef voor een magazine, bedoeld voor jongeren van 11-14 jaar. Dat wordt mogelijk in een later stadium alsnog gepresenteerd. Het gedicht is alvast hoorbaar op dit filmpje van het Leger des Heils.
In de Groene Amsterdammer staat deze week een artikel over het toenemende belang van lokale herdenkingen. Dat blijkt ook in Zutphen. Er wordt bovendien steeds meer belang gehecht aan het delen van informatie – tot in detail – over lokale gebeurtenissen. Zutphenaren als Jan Kreijenbroek zetten daarvoor overigens al lang geleden de toon. Ik merkte het zelf voor het eerst toen ik mocht meewerken aan het boek “De verdwenen stad” (van dagblad de Stentor) in 2010-2011. In het magazine staan ook enkele verhalen met niet eerder gepubliceerde informatie. Maar daarmee is het einde nog lang niet in zicht. De Tweede Wereldoorlog spookt nog altijd rond, niet alleen in de hoofden van overlevenden en nazaten, maar ook onder jongeren lijkt de interesse groter geworden. Dat hebben we bij de samenstelling van het magazine ervaren. 

De tekst van het gedicht:

sander grootendorst © 2020 

Als blijk van waardering en ter ondersteuning van dit blog,
natuurvertaler.nl en Vlinderwerk Poëzietheater kun je een
bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal.
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.

Vragen? Opmerkingen?