het interessante en het zorgvuldige

Zonder verhalen en gedichten is geen leven op aarde mogelijk. Niet zonder taal. Zonder dieren en planten evenmin. Om je in de interessante, spannende, fascinerende aspecten hiervan te kunnen verdiepen – in hoe ze tot stand zijn gekomen en hoe ze zich ontwikkelen –, is zorgvuldigheid een voorwaarde. Het leven is alleen de moeite waard als het wordt geleefd met oog voor detail en gevoel voor overzicht. Uit streven naar inzicht in het besef van eigen vooroordelen. Met constante bereidheid om te leren, van je standpunt af te wijken zodra blijkt dat het niet klopt – maar zonder ooit het mededogen op te geven met al het andere en iedereen.

Lucebert:

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd